ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/2562

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/2562


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชา EC451 อาจารย์อาชนัน เกาะไพบูลย์ 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ คะแนนสอบ วิชา EC320 (080003)_ผศ.ประเสริฐ วัตราเศรษฐ์ 0 Kodchaphan phumphuang
ประกาศ คะแนนสอบ วิชา EC453/EC351_ผศ.สิทธิกร นิพภยะ 0 Kodchaphan phumphuang
ประกาศ คะแนนสอบ วิชา EC325 (Section 080002) อ.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศ คะแนนสอบ วิชา EC213 (Section 810001) อ.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศคะแนนสอบวิชา EC214 section 810001 0 Sirikorn Thammasen
คะแนนสอบกลางภาค วิชา EC212 Section 070002 0 Sirikorn Thammasen
คะแนนสอบกลางภาค วิชา EC 403 0 Sirikorn Thammasen