ผังการสอบกลางภาค / ปลายภาค


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ตารางสอบปลายภาค ภาค 1/2563 0 Sirikorn Thammasen
ประกาศผังสอบกลางภาค 1/2563 0 Sirikorn Thammasen
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค แบบออนไลน์ 0 Sirikorn Thammasen
ระเบียบการสอบปลายภาคทางไกลสําหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ และนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาววิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 0 Sirikorn Thammasen
ตารางสอบปลายภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขครั้งที่ 2) 0 Sirikorn Thammasen
ตารางสอบปลายภาค ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขครั้งที่ 1) 0 Kodchaphan phumphuang
ตารางสอบปลายภาค ภาค 2 ปี การศึกษา 2562 0 Sirikorn Thammasen